We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Recycled Humanity

by Barackca

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €7 EUR  or more

   

 • Full Digital Discography

  Get all 8 Barackca releases available on Bandcamp and save 20%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Recycled Humanity, Nyisd ki a szád!, Miért élünk?!, Kö(s)ztársaság, TERROR, Piros hó, Sleym, and Eine kleine Punk Musik. , and , .

  Purchasable with gift card

    €22.40 EUR or more (20% OFF)

   

1.
Város Egy városban élünk, egy helyre járunk, mégis egymás szeméből semmit se látunk. Egymáshoz szólunk, egy nyelvet beszélünk, mégis az egészből semmit sem értünk. Ha egyszer majd egymás szemébe nézünk, és azt látjuk, hogy semmitől se félünk. Mikor a gondolatunk majd összeforr, a világ kifordul majd magából. Egy volt az álmunk, egy volt a vágyunk, mégis az egészből semmit se látunk. Már megtanultunk, egymástól félni, és ezt a rendszert kiszolgálva élni. Ha egyszer majd egymás szemébe nézünk, és azt látjuk, hogy semmitől se félünk. Mikor a gondolatunk majd összeforr, a világ kifordul majd magából. Vakon megbízunk a politikában, ezért nincs szavunk már a nagyvilágban. Elvesznek majd tőlünk mindent, amit féltünk, Ezzel érik el majd, hogy rettegve éljünk. Ha egyszer majd egymás szemébe nézünk, és azt látjuk, hogy semmitől se félünk. Mikor a gondolatunk majd összeforr, a világ kifordul majd magából. _____________________________________________ City We live in the same city, we go to the same places, still we don’t see each other’s eyes. We speak to each other, we speak the same language, still we don’t understand any of it. If we once will look into the other’s eyes, we will see that we don’t fear anything. When our thoughts merge, the world will turn inside out. We had the same dreams, the same desires, still we don’t see any of it. We have learned to fear each other and to live serving this system. If we once will look into the other’s eyes, we will see that we don’t fear anything. When our thoughts merge, the world will turn inside out. We blindly trust the politics, this is why we don’t have a word in the world. They take away everything we care for, this is how they achieve that we live in fear. If we once will look into the other’s eyes, we will see that we don’t fear anything. When our thoughts merge, the world will turn inside out.
2.
Birka Addig ne várj semmit az élettől míg úgy élsz, mint egy birka. Kit a vágóhídra hajtanak mégis állsz csendben a sorban. Ha neked elég, hogy mások parancsát vakon hajtod végre, akkor hiába nézel fohászkodva fel a kék égre. Elfelejted az összes gondodat, így hal meg minden fontos gondolat. Csak menj és éld az életed ahogy neked előírják, tarts be minden szabályt és közben szidd a szemét kormányt! Elvégezd majd azt, amit ők elvárnak tőled, most már akár rád is szórhatják az anyaföldet. Elfelejted az összes gondodat, így hal meg minden fontos gondolat. _______________________________________________________ Sheep Don’t expect anything from the life until you live like a sheep. Who is being driven to the slaughterhouse, but you still stand silently in line. If it is enough for you to execute the commands of others, then you look in vain praying to the blue sky. You forget every trouble you have, this is how every important thought dies. Just go and live your life as they prescribed it for you, stick to the rules and in the meanwhile scold the shitty government! Just complete that what they expect from you, now they even can scatter the soil on you. You forget every trouble you have, this is how every important thought dies.
3.
Fizess! Gyereked született fizess! Etetni akarod fizess! Óvodába járatod fizess! Ha oktatni akarod fizess! Fogd be a pofád és dolgozz még fizess többet ez még nem elég! Ez a születéstől a halálig él újrahasznosított emberiség! Dolgozni jársz adót fizess! Ha vállalkozol adót fizess! Ha zabálni akarsz hát fizess! Mindenért fizess csak fizess! Fogd be a pofád és dolgozz még fizess többet ez még nem elég! Ez a születéstől a halálig él újrahasznosított emberiség! Orvoshoz mennél fizess! Igazság kell hát fizess! Hivatalba mennél hát fizess! Életben tartunk csak fizess! Beteg vagy már és haszontalan gyógyszerre költsd el, amid még van! A temetést fizesd, ha eljön a vég, újra hasznosított emberiség! Nincs pénzed akkor is fizess! Majd adunk hitelt csak fizess! Eladósítunk te csak fizess! Miénk lesz mindened ház fizess! Fogd be a pofád és dolgozz még fizess többet ez még nem elég! Ez a születéstől a halálig él újrahasznosított emberiség! Beteg vagy már és haszontalan gyógyszerre költsd el, amid még van! A temetést fizesd, ha eljön a vég, újra hasznosított emberiség! Fogd be a pofád és dolgozz még fizess többet ez még nem elég! Ez a születéstől a halálig él újrahasznosított emberiség! _________________________________________________________ Pay up! You got a child, pay up! You want to feed him, pay up! You bring him to daycare, pay up! If you want to educate him, pay up! Shout you mouth and keep working, pay more, this isn’t enough! This lives on from the birth to the death, recycled humanity! You are going to work, pay taxes! If you are an entrepreneur, pay taxes! If you want to gobble, then pay up! Pay for everything, just pay up! Shout you mouth and keep working, pay more, this isn’t enough! This lives on from the birth to the death, recycled humanity! If you would like to visit a doctor, pay up! If you want justice, pay up! If you want to go to the office, pay up! We keep you alive, just pay up! You are sick and useless, spend what you still got on medicine! Pay for the funeral, if the end comes, recycled humanity! If you have no money even then, pay up! We give you a loan just pay up! We drown you in debt, just pay up! We will take everything from you, so pay up! Shout you mouth and keep working, pay more, this isn’t enough! This lives on from the birth to the death, recycled humanity! You are sick and useless, spend what you still got on medicine! Pay for the funeral, if the end comes, recycled humanity! Shout you mouth and keep working, pay more, this isn’t enough! This lives on from the birth to the death, recycled humanity!
4.
Munkadal Feladom elveim, feladom barátaim. Mindent abba hagyok, ha munkát kaphatok. Dolgozom éjjel is, dolgozom vasárnap is. Ha kell tizenkét órát. Ne fizess túlórát! Nem sztrájkolok soha, aki lázad az ostoba. Elveszti mindenét, a nyomorult életét. De én lojális leszek. Ebben a rendszerben hiszek és ha keményen dolgozok, életben tartanak a doktorok. Nyugdíjam lesz talán, majd 50 év után. Ha addig élek még, kenyérre lesz elég! De most kell a minimálbér, amit fizetsz az életemért, mert dolgoznom így muszáj, reggel hív a gyár! ___________________________________ Working song I give up my principles, I give up my friends. I stop everything, if I can get a job. I will even work at nights, I will work on Sundays, Twelve hours if it is needed. Don’t pay overtime. I never strike, who rebels is stupid. He loses everything, his miserable life. But I will be loyal. I believe in this system and if I work hard enough, the doctors will keep me alive. I will maybe get pension, after 50 years. If I live that long, it will be enough for bread! But now I need the minimal wage, which you pay for my life, because I have to work like this, in the morning the factory wants me back!
5.
Valóság A valóság rémületbe ejt, az emberiség mindent elfelejt. A tisztességről a családról, egy szeretet teljes világról. A pénz hatalma lett a valóság, az embereket elönti az adósság. Háborúba kergetik a világot, vége mindennek nem látod? Lett autód, gyereked, lakásod, sok valóra nem váltott álmod. Mikor végig nézed a híreket, érzed sokkal jobb a te életed. __________________________________ Reality The reality frightens me, the humanity forgets everything. About honesty, about family, about a love full world. The power of money became the reality, the people are flooded with debt. They chase the world into war, everything is over, don’t you see? You got a car, a kid, a home, and many dreams that didn’t came true. If you watch the news, you feel that your life is better.
6.
Kapitalisták Nekik nem számít, hogy kelet vagy nyugat. Csak dőljön a lé, a nép hiába ugat. Őket lecsendesíti a rendőrség, a vízágyú és a gumilövedék. Nekik dolgozik az egész világ, a pénzüket már nem is számolják. Gőgösek és cinikusak, azt mondják: „Pénz beszél, a kutya ugat.” Ha kell hát veszett kutyák leszünk. Az uraságnak neki megyünk. Átvágjuk a torkukat, a munkásosztály így mulat. Ők irányítják a politikát, a rendőrséget és a maffiát. A médiával butítanak, a pénzükkel sakkban tartanak. Kezükben minden fegyvergyár. A munkásnak csak az éhbér jár. Ha kell háborúkat szítanak és családokat kiirtanak. Ha kell hát, megyünk az utcára. Sztrájkolunk a gyárakban. Felgyújtjuk a pénzetek. Kapitalizmus ég veled! ______________________________ Capitalists They don’t care if it’s east or west. The money needs to flow, the people complain in vain. They get quieted by the police, the water cannon and the rubber bullet. The whole world works for them, they don’t even count their money anymore. They are arrogant and cynical, they say: “Money talks, bullshit walks.” We will be wild dogs if we need to. We will attack the seigniory. We cut their throats, this is how the working class celebrates. They control the politics, the police and the mafia. They dumb us down with the media, they keep us in check with their money. They hold every weapon factory. The workers get only a starvation wage. They start wars if needed, and they kill off families. We go to the streets if needed. We will strike in the factories. We will burn your money. Fare well, capitalism!
7.
Háború Csak néhány élet volt, nem számított neked. Sosem láttad őket, lehettek nők vagy gyermekek. Az országodnak zászlaja, a magasban lobog. Az ártatlanok szíve, többé már nem dobog. Az elnököd azt mondta, a hazádért teszed. A világ másik végén vagy. hát nyisd ki a szemed! Nem szolgálsz semmi mást, csak a tőkés hatalmat. Ne hagyd, hogy kimossák, végleg az agyadat! A monitoron keresztül, csak néhány apró pont. Egy asszony lent a szíve alatt, gyermeket hord. Egy gombnyomásra vagy attól, hogy gyilkos legyél, de tagadd meg a parancsot és inkább hős legyél! A háború csak nyomort és pusztulást jelent. ________________________________ War It was only a couple lives, they didn’t matter to you. You never saw them, they could be women or children. The flag of your country, waves high up. The hearths of the innocents, don’t beat anymore. Your president said, you do this for your homeland. You are on the opposite end of the world, open your eyes already! You don’t serve anyone else, only the capitalist power. Don’t let them wash out, fully your brain! On the display, only a couple of dots. A woman carries a child, under her hearth. You are a button press away from, becoming a murderer, but deny the command, and be a hero instead! The war means only, poverty and decay.
8.
Squat the world Testem mérgezik a lelkem már halott, kelet európai fiatal vagyok. Boldogságom ára a vakság, így nem látom, hogy az élet rabság. Jövőképem elvették, lehetőségem nincsenek, rém álmail valóra válnak, egy beteg testben szenvedek. Nem emlékszünk kik is voltunk, szép emlékeink elvették. Egykori társainkat, örök ellenséggé tették. Hazugságok tengerében, felnőtt generáció, készen kapott gondolatok, a szabadság csak illúzió. Csak spekuláltok és manipuláltok, semmire nincsen gondotok. Milliók élnek kint az utcán, bizonytalanok az otthonok. Squat the world! Squat the world! Foglaljuk el az egész világot! Squat the world! Squat the world! Teremtsük újra a boldogságot! _______________________________________ Squat the world They poison my body, my soul is already dead, I am a young east European. The price of my happiness is blindness, this way I don’t see that the life is a captivity. They took my vision for the future, I have no possibilities, my nightmares are coming true, I suffer in a sick body. We don’t remember who we were, they took our nice memories. They made old mates, to eternal enemies. A generation grew up in a sea of lies, premade thoughts, the freedom is just an illusion. Only speculators and manipulators, you have no worries. Millions live on the streets, the housing in uncertain. Squat the world! Squat the world! Conquer the whole world! Squat the world! Squat the world! Let’s recreate happiness!

credits

released March 15, 2018

Music and Lyrics: Barackca
Recorded: Budai Próbaterem www.facebook.com/Budai-pr%C3%B3baterem-159048487453319/
Record and mixing: Dobos Gergely, Puskás András & Barackca
Mastering: Alex Horsie Jr.
Art work: Varga Villa Béla www.facebook.com/belaazallat

license

all rights reserved

tags

about

Barackca Budapest, Hungary

The Barackca formed in 1993 in Budapest. Political songs already appeared in their early years alongside with the satirical ones. They self-published a total of 8 albums. They had over 700 concerts in 24 European and 4 Asian countries. In their songs they often criticize capitalism, point out social problems, and they hold racism, National Socialism and every repressive authority unacceptable. ... more

contact / help

Contact Barackca

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Barackca, you may also like: