We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Mi​é​rt él​ü​nk​?​!

by Barackca

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €7 EUR  or more

   

 • Full Digital Discography

  Get all 8 Barackca releases available on Bandcamp and save 20%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Recycled Humanity, Nyisd ki a szád!, Miért élünk?!, Kö(s)ztársaság, TERROR, Piros hó, Sleym, and Eine kleine Punk Musik. , and , .

  Purchasable with gift card

    €22.40 EUR or more (20% OFF)

   

1.
A zsellérek képviseletében a vadalmákat véltem felfedezni. A parasztságot, földműveseket almásokat, a starkingok képviselik A kisnemességet természetesen zöldalmának hívják, míg a középnemesek jonatán fajtájúnak mondhatók. A főnemességek kizárólag a goldenek tűzhetik ki címerükre, és az arisztokrácia felett álló uralmat, A keresztezés által létrejött, jonagold mondhatja magáénak. Ez egy tökéletesen működő, hibátlan társadalom volt. De jött a kés és átszabta az egészet. ___________________________________________ ENGLISH: The hierarchy of apples In the representation of the landless peasants, I expected to discover the Wild Apples. The peasantry and farmers, are represented by the Starkings The lower nobility are naturally called Green Apples, while the middle nobility are of the Jonathan variety. The aristocracy is exclusively the Goldens who pin their coat of arms, and who rule over the aristocracy, Created by interbreeding, Jonagold can claim it. It was a perfectly functioning, flawless society. But then the knife came along and cut through it all. ____________________________________________ FRANÇAISE: La hiérarchie des pommes Dans la représentation des paysans sans terre, je m'attendais à découvrir les pommes sauvages. La paysannerie et les fermiers sont représentés par les Starking La petite noblesse est naturellement appelée Green Apples, tandis que la moyenne noblesse est de la variété Jonathan. L'aristocratie est exclusivement composée de Goldens qui épinglent leurs armoiries et qui règnent sur l'aristocratie, Créé par métissage, le Jonagold peut le revendiquer. C'était une société qui fonctionnait parfaitement, une société sans faille. Mais le couteau est arrivé et a tout transpercé. ______________________________________________ ESPAÑOL: La jerarquía de las manzanas En la representación de los campesinos sin tierra, esperaba descubrir las Manzanas Silvestres. El campesinado y los granjeros, están representados por los Starkings La baja nobleza se llama naturalmente Manzanas Verdes, mientras que la nobleza media es de la variedad Jonathan. La aristocracia está formada exclusivamente por los Dorados, que llevan su escudo de armas. Y que gobiernan sobre la aristocracia, creada por mestizaje, Jonagold puede reclamarlo. Era una sociedad que funcionaba perfectamente, sin defectos. Pero entonces llegó el cuchillo y lo cortó todo.
2.
Értékrend 02:31
Rendben elhiszem én vagyok a hibás Én vagyok az, az ember, aki más, Aki nem tartja be a sok szabály, Én vagyok az, aki mindennek ellen állt. Nekem nem kell a háború Ettől leszek mindig szomorú, Ami neked a sok pénzt biztosítja És a hasztalan népeket kiírtja. Hát nézd át az érték rendedet Szerepel e az a szó hogy boldogság Az a szó hogy barátság az a szó hogy igazság Vagy csak az a szó hogy pénzszerzés, Az a szó hogy kapzsiság, az a szó hogy irigység az a szó hogy hazugság. _____________________________________ ENGLISH: Values Ok I believe I am to blame I am the one, the person who is different, Who doesn't follow the many rules, I am the one who stood against everything. I don't need war That makes me always sad, That gives you all the money And wipes out the profitlesss nations. Well, look at the order of your values Is there a word for happiness The word friendship, the word justice Or just the word to make money, The word greed, the word envy The word is lying. ________________________________________ FRANÇAISE: Valeurs Ok, je crois que c'est de ma faute Je suis celui, celle qui est différent, qui ne suit pas les nombreuses règles, Je suis celui qui s'est opposé à tout. Je n'ai pas besoin de la guerre Qui me rend toujours triste, Qui vous donne tout l'argent Et anéantit les nations sans profit. Eh bien, regardez l'ordre de vos valeurs Y a-t-il un mot pour le bonheur ? Le mot amitié, le mot justice Ou simplement le mot pour faire de l'argent, Le mot cupidité, le mot envie Le mot mensonge. _________________________________________ ESPAÑOL: Valores Vale, creo que la culpa es mía Soy yo, la persona que es diferente, que no sigue las muchas reglas, Yo soy el que se puso en contra de todo. No necesito la guerra Que me pone siempre triste Que te da todo el dinero Y acaba con las naciones sin beneficio. Pues mira el orden de tus valores La palabra felicidad La palabra amistad, la palabra justicia O sólo la palabra hacer dinero La palabra codicia, la palabra envidia La palabra mentira
3.
Az út 03:45
Átölelsz engem, azt mondod, a barátod vagyok. Úgy érzem ettől, sokkal boldogabb vagyok Együtt küzdünk, nem győzhet a hatalom De elárulsz engem, ha jön az első alkalom. Vajon miért tetted? Talán a pénz vagy a hatalom? Átálltál a túloldalra, arcod velem szembe fordítod. Telnek az évek, lassan magamra maradok. Hová tűntek a régi jó barátok Jönnek mások, látok fiatal arcokat, Talán ők folytatják velem a harcomat. Miért adtátok fel, jobb nektek így se lesz Elveszted önmagad s vele a saját életed. Ők ezt akarták, legyél nagyon jó gyerek Így uralhatják, az egész, rohadt életed Rabszolgájuk lettél számodra tán nincs kiút Életed vége ér, de még megkísért a múlt Két kezem feléd nyújtom gyere újra tarts velem Együtt az úton egy új jobb és szebb világ fele. _____________________________________ ENGLISH: The path You hug me, you say I'm your friend. It makes me feel so much happier We'll fight together, no power can win But you'll betray me when the first time comes I wonder why you did it Is it money or power? You've turned to the other side, your face opposite to me The years go by, I'm getting lonely Where have all the old friends gone? Others come, I see young faces Maybe they'll continue my fight with me Why have you given up, you're no better off You've lost yourself and your life That's what they wanted, be a good kid So they can control your whole rotten life You've become their slave There's no way out Your life is over, but you're still haunted by the past I'm holding out my two hands to you, come and join me again Together on the road to a new better and more beautiful world. ______________________________________ ESPAÑOL: El camino Me abrazas, me dices que soy tu amigo. Me hace sentir mucho más feliz Lucharemos juntos, ningún poder puede ganar Pero me traicionarás cuando llegue la primera vez Me pregunto por qué lo hiciste ¿Es dinero o poder? Te has vuelto al otro lado, tu cara opuesta a mí Los años pasan, me siento solo. ¿Dónde se han ido todos los viejos amigos? Otros vienen, veo caras jóvenes Tal vez continúen mi lucha conmigo ¿Por qué te has rendido? No estás mejor. Te has perdido a ti mismo y a tu vida Eso es lo que querían, ser un buen chico. Así pueden controlar toda tu podrida vida. Te has convertido en su esclavo No hay salida Tu vida ha terminado, pero todavía te persigue el pasado. Te tiendo mis dos manos, ven y únete a mí otra vez. Juntos en el camino hacia un nuevo mundo mejor y más hermoso. ______________________________________________ FRANÇAISE: Le chemin Tu me serres dans tes bras, tu me dis que je suis ton ami. Je me sens tellement plus heureux Nous nous battrons ensemble, aucun pouvoir ne peut gagner Mais tu me trahiras à la première occasion Je me demande pourquoi tu l'as fait C'est pour l'argent ou le pouvoir ? Tu es passé de l'autre côté, ton visage est à l'opposé du mien Les années passent, je me sens seul Où sont passés tous les vieux amis ? D'autres viennent, je vois de jeunes visages Peut-être qu'ils continueront mon combat avec moi Pourquoi as-tu abandonné, tu n'es pas mieux loti Tu t'es perdu et tu as perdu ta vie C'est ce qu'ils voulaient, être un bon enfant Pour qu'ils puissent contrôler toute ta vie pourrie Tu es devenu leur esclave Il n'y a pas d'issue Ta vie est finie, mais tu es toujours hanté par le passé Je te tends mes deux mains, viens et rejoins-moi à nouveau Ensemble sur la route d'un nouveau monde meilleur et plus beau.
4.
Ez csak egy lázadás! Ezek csak emberek! Itt majd folyik a vér! Tőlem rettegjenek! Lázad újra a fiatalság Lesújt rá a hadsereg, Őrjítő éhezés, de békés tüntetés Velük szemben a sok fegyveres Ki itt a bűnöző vajon ki dönti el Az éhező dolgos nép, aki most mérgesen Emeli két kezét, amivel dolgozott Szolgálta államát hűen és lelkesen? Senki se ontaná másiknak vérét, De parancsnok érkezik és a tömegbe lövet Indul a háború, ropogó fegyverek, A másik oldalon kövek és sok gyerek. Hírekben ennyi áll győzött a hadsereg Néhány sebesül és két halott gyerek Mindenki elborzad de ez már egy másik nap Munkába indul a lázadó tömeg Semmi sem változik, a gépezet dolgozik A megfáradt nép csak éhezik és beteg De az érmének a másik oldalán fényűző pompa És gazdag emberek Ez csak egy tűntetés volt, ők is emberek Mégis folyik a vér, én is rettegek. ______________________________________ ENGLISH: Failed revolutions It's just a rebellion! They're just people! There will be bloodshed! Fear me! The youth is rebelling again The army will strike, Starving mad, but peaceful demonstrations They're facing the many armed Who's the criminal, who'll decide The starving working people, now angry Raising the two hands they've worked with Has served their state with loyalty and zeal? No man would shed the blood of another, But a commander comes and fires into the crowd The war is on, guns blazing On the other side, stones and children. The news says the army has won A few wounded and two dead children Everyone is horrified but that's another day The rebel mob goes to work Nothing changes, the machine works The weary people are starving and sick But on the other side of the coin is the glittering splendour And rich people It was just a protest, they're people too Still the blood flows, I'm scared too. ________________________________________ FRANÇAISE: Révolutions ratées Ce n'est qu'une rébellion ! Ce ne sont que des gens ! Il y aura un bain de sang ! Craignez-moi ! La jeunesse se rebelle à nouveau L'armée va frapper, Affamés, fous, mais des manifestations pacifiques Ils font face aux nombreux armés Qui est le criminel, qui décidera Les travailleurs affamés, maintenant en colère Levant les deux mains avec lesquelles ils ont travaillé A servi leur État avec loyauté et zèle ? Aucun homme ne verserait le sang d'un autre, Mais un commandant arrive et tire sur la foule La guerre est ouverte, les fusils tirent à tout va De l'autre côté, des pierres et des enfants. Les nouvelles disent que l'armée a gagné Quelques blessés et deux enfants morts Tout le monde est horrifié, mais c'est un autre jour. La foule rebelle se met au travail Rien ne change, la machine fonctionne Le peuple fatigué est affamé et malade Mais de l'autre côté de la médaille, il y a la splendeur étincelante Et les gens riches Ce n'était qu'un protestation, ce sont aussi des gens Le sang coule toujours, j'ai peur aussi. _________________________________________ ESPAÑOL: Revoluciones fracasadas ¡Es sólo una rebelión! ¡Son sólo personas! ¡Habrá derramamiento de sangre! ¡Tenedme miedo! La juventud se rebela de nuevo El ejército atacará, Locos de hambre, pero manifestaciones pacíficas Se enfrentan a los muchos armados Quién es el criminal, quién decidirá Los trabajadores hambrientos, ahora furiosos Levantando las dos manos con las que han trabajado ¿Han servido a su estado con lealtad y celo? Ningún hombre derramaría la sangre de otro, Pero un comandante viene y dispara a la multitud. La guerra ha comenzado, armas en mano. Al otro lado, piedras y niños. Las noticias dicen que el ejército ha ganado Algunos heridos y dos niños muertos. Todo el mundo está horrorizado, ese es otro dia La turba rebelde se pone a trabajar Nada cambia, la máquina funciona La gente cansada está hambrienta y enferma Pero en la otra cara de la moneda está el brillante esplendor Y la gente rica Sólo era una protesta, ellos también son personas. Aún fluye la sangre, yo también tengo miedo.
5.
refr. Ahol megszülettem ott béke volt Boldogok voltak az emberek Anyám kedvesen átölelte Vértől tisztított testemet Én arra születtem, hogy boldogan éljek Becsületben és békében De a hatalom ezt nem engedi meg Megláncolják a testemet. A testemet. Nem arra születtem, hogy parancsot hajtsak végre Nem arra születtem, hogy térdig álljak a vérbe Nem arra születtem, hogy arccal feküdjek a sárba Nem arra születtem, hogy szaporodjon a sok árva refr. Ahol megszülettem... Nem arra születtem, hogy megfulladjak a porban Nem arra születtem, hogy megrohadjak a nyomorban. Nem arra születtem, hogy betondzsungelben éljek Nem arra születtem, hogy rossz emberektől féljek. refr. Ahol megszülettem... Nem arra születtem, csak a munkámnak éljek! Nem arra születtem, hogy a főnökeimtől féljek! Nem arra születtem, hogy csak irányításra várjak! Nem arra születtem, hogy a családomtól megváljak! ___________________________________________ ENGLISH: What was I born for? chorus: Where I was born there was peace People were happy My mother held me in her arms My washed bloody-body I was born to live happily In honour and peace But the powers that be won't let me They chain my body. My body. I was not born to carry out orders I was not born to stand knee-deep in blood I was not born to lie face down in the mud I was not born to breed orphans chorus: Where I was... I was not born to drown in the dust I was not born to rot in misery. I was not born to live in a concrete jungle I wasn't born to be afraid of bad people. chorus: Where I was I was not born to live only for my work! I wasn't born to be afraid of my bosses! I wasn't born to just wait for direction! I wasn't born to abandon my family! _______________________________________ ESPAÑOL: ¿Para qué nací? coro: Donde nací había paz La gente era feliz Mi madre me tenía en sus brazos Mi cuerpo ensangrentado Nací para vivir feliz En honor y paz Pero los poderes no me dejan Encadenan mi cuerpo. Mi cuerpo. No nací para cumplir órdenes No nací para bañarme en sangre hasta las rodillas. No nací para yacer boca abajo en el barro. No nací para dejar más huérfanos. coro: Donde nací... No nací para ahogarme en el polvo No nací para pudrirme en la miseria. No nací para vivir en una jungla de cemento No nací para tener miedo de la gente mala coro: Donde nací... No nací para vivir sólo para mi trabajo ¡No nací para tener miedo de mis jefes! ¡No nací para esperar que me orientaran! ¡No nací para abandonar a mi familia! ____________________________________________ FRANÇAISE: Pourquoi suis-je né ? chœur : Là où je suis né, il y avait la paix Les gens étaient heureux Ma mère me tenait dans ses bras Mon corps lavé et ensanglanté Je suis né pour vivre heureux Dans l'honneur et la paix Mais les pouvoirs en place ne me laissent pas vivre Ils enchaînent mon corps. Mon corps. Je ne suis pas né pour exécuter des ordres Je ne suis pas né pour m'enfoncer dans le sang jusqu'aux genoux Je ne suis pas né pour m'allonger dans la boue, face contre terre Je ne suis pas né pour faire plus d'orphelins chœur : Là où je suis... Je ne suis pas né pour me noyer dans la poussière Je ne suis pas né pour pourrir dans la misère. Je ne suis pas né pour vivre dans une jungle de béton Je ne suis pas né pour avoir peur des mauvaises personnes. chœur : Là où je suis... Je ne suis pas né pour vivre uniquement pour mon travail ! Je ne suis pas né pour avoir peur de mes patrons ! Je ne suis pas né pour attendre qu'on me donne une direction ! Je ne suis pas né pour abandonner ma famille !
6.
Szükség 02:53
Nincs szükségem a hatalomvágyra Nincs szükségem a pénzvilágra Nincs szükségem az irányításra És az elbutító politikára De szükségem van a szabadságra Szükségem van a boldogságra Szükségem van a józanészre És szükségem van az emberiségre Nincs szükségem a szenvedésre Nincs szükségem a minimál bérre Nincs szükségem sok hazug vezérre És semmilyen intézményre De szükségem van a nyíló virágra Szükségem van a barátságra Szükségem van a gondolkodásra Szükségem van az önállóságra Nincs szükségem a jogállamra Nincs szükségem a bürokratákra Nincs szükségem a nyilvántartásra Nincs szükségem rossz oktatásra De szükségem van az őszinteségre Szükségem van a megértésre Szükségem van az együtt érzésre Szükségem van a világbékére. ____________________________________ ENGLISH: Need I don't need the lust for power I don't need the money world I don't need control And the politics of dumbing down But I need freedom I need happiness I need common sense And I need humanity I don't need suffering I don't need minimum wage I don't need many lying leaders And no need institution But I need the blooming flower I need friendship I need to think I need independence I don't need the rule of law I don't need bureaucrats I don't need a register I don't need bad education But I need honesty I need understanding I need compassion I need world peace. ____________________________________ FRANÇAISE: Besoin Je n'ai pas besoin de la soif de pouvoir Je n'ai pas besoin du monde de l'argent Je n'ai pas besoin de contrôle Et de la politique d'abrutissement Mais j'ai besoin de liberté J'ai besoin de bonheur J'ai besoin de bon sens Et j'ai besoin d'humanité Je n'ai pas besoin de souffrance Je n'ai pas besoin de salaire minimum Je n'ai pas besoin de dirigeants menteurs Et pas besoin d'institution Mais j'ai besoin d'une fleur épanouie J'ai besoin d'amitié J'ai besoin de penser J'ai besoin d'indépendance Je n'ai pas besoin de l'État de droit Je n'ai pas besoin de bureaucrates Je n'ai pas besoin de registre Je n'ai pas besoin d'une mauvaise éducation Mais j'ai besoin d'honnêteté J'ai besoin de compréhension J'ai besoin de compassion J'ai besoin de la paix dans le monde. _________________________________________ ESPAÑOL: Necesito No necesito el ansia de poder No necesito el mundo del dinero No necesito el control Y la política de atontamiento Pero necesito libertad Necesito felicidad Necesito sentido común Y necesito humanidad No necesito sufrimiento No necesito el salario mínimo No necesito muchos líderes mentirosos Y no necesito instituciones Pero necesito la flor floreciente Necesito amistad Necesito pensar Necesito independencia No necesito el imperio de la ley No necesito burócratas No necesito un registro No necesito mala educación Pero necesito honradez Necesito comprensión Necesito compasión Necesito paz mundial
7.
Ó szívemet gyötrő fájdalom, Mely ott ül sírástól eltorzult arcomon Az emberiség legnagyobb átka Mások örökös elpusztítása A gyermekek mindenhol a terrort látva Verik a gyengébbet az óvodákban S az, az iskolás kis kamasz Már nevetve húzza meg a ravaszt Hová lesz ez a gyönyörű élet, Ha egymást öldöklik a népek Egy őstörténelmi probléma az ember agya nem képes, hogy megoldja Mi csak békét akarunk, A biztonság kedvéért atombombát tárolunk Háborúzni nem akarunk, De a határainkhoz fegyvereket hordozunk. Az ember születésétől fogva Csak az erőszakos képeket látja Az állam attól csak erősebb lesz Ha a gyűlölet téged a hatalmába vesz Így telnek a piszkos századok A vérhez tapadt pénz elátkozott S e pár sort papírra hiába vésem Az állam gyilkosa úgyis eljön értem ________________________________________ ENGLISH: My biggest regret O my heart's aching pain, That sits there on my face twisted with weeping The greatest curse of mankind The eternal destruction of others Children everywhere see the terror They beat the weak in kindergartens And that little school teenager... Is already laughing as he pulls the trigger Where will this beautiful life go, When people are killing each other A prehistoric problem Man's brain can't solve We just want peace, To be safe, we'll store a nuclear bomb We don't want war, But we carry weapons to our borders. Since man was born He sees only violent images The state only grows stronger When hatred takes you in its power And so the dirty centuries pass Money stuck to blood is cursed And these few lines on paper are in vain The murderer of the state will come for me ____________________________________________ ESPAÑOL: Mi mayor pesar Oh el dolor de mi corazón Que se sienta allí en mi cara retorcida por el llanto La mayor maldición de la humanidad La eterna destrucción de otros Los niños de todas partes ven el terror Golpean a los débiles en los jardines de infancia Y ese pequeño adolescente escolar... Ya se está riendo mientras aprieta el gatillo Dónde irá esta hermosa vida Cuando la gente se mata entre sí Un problema prehistórico El cerebro del hombre no puede resolver Sólo queremos la paz Para estar seguros, almacenaremos una bomba nuclear. No queremos la guerra Pero llevamos armas a nuestras fronteras Desde que el hombre nació Sólo ve imágenes violentas El estado sólo se hace más fuerte Cuando el odio te toma en su poder Y así pasan los siglos sucios El dinero pegado a la sangre está maldito Y estas pocas líneas en papel son en vano El asesino del estado vendrá a por mí ____________________________________________ FRANÇAISE: Mon plus grand regret O la douleur de mon cœur, Qui se trouve là sur mon visage tordu par les pleurs La plus grande malédiction de l'humanité La destruction éternelle des autres Partout, les enfants voient la terreur Ils battent les faibles dans les jardins d'enfants Et ce petit adolescent de l'école... rit déjà en appuyant sur la gâchette Où ira cette belle vie ? Quand les gens s'entretuent Un problème préhistorique que le cerveau de l'homme ne peut pas résoudre Nous voulons juste la paix, Pour être en sécurité, nous stockerons une bombe nucléaire Nous ne voulons pas la guerre, Mais nous portons des armes à nos frontières. Depuis que l'homme est né Il ne voit que des images violentes L'État ne fait que se renforcer Quand la haine vous prend en son pouvoir Ainsi passent les siècles sales L'argent collé au sang est maudit Et ces quelques lignes sur le papier sont vaines Le meurtrier de l'Etat viendra pour moi
8.
Ne hagyd! 02:55
Csak sírsz, hogy kevés munka, kevés az idő, kevés a pénz Elfogadod, amit mondanak, mégis mondod, hogy szar az egész Ha mi mutatunk valami újat, belénk rúgsz, mert tőlünk félsz Inkább állj mellénk és gondolkodj így kezdődhet el az egész refr. Ne hagyd, hogy sodorjon az ár! Mondd ki amire gondoltál! Senki ne fogja be a szád! Kell az igazi szabadság! Ez a demokráciának mondott, rabszolgatartó társadalom Ahol csak enni, inni, aludni lehet és nincsen irgalom Itt rettegni kell és segget nyalni, mert nincsen segítség A pofád kinyitni az igazságért hatalmas őrültség Olcsó a pia olcsó a drog, hogy minél butább legyél Sok szart tesznek a polcokra, hogy minden megvegyél Te bedőlsz nekik és fizetni mész ahol egy másik gép néz rád Legszívesebben nevetnél, de a nyomor visszahúzza a szád Gondold át mi a jó neked, remélem, élni szeretnél Tenni valamit önmagadért, hogy ne csak egy gép legyél Van annyi minden, amit nem láthatsz, mert fentről vigyáznak rád Hát itt az idő, hogy mellénk állj és nyisd ki nagyra a szád! ____________________________________________ ENGLISH: Don't let! You're just crying about not enough work, not enough time, not enough money You accept what they say, but you say it's all crap When we show you something new, you kick us because you're afraid of us You'd better stand with us and think, that's how it all starts chorus: Don't let the tide take you down Say what's on your mind Don't nobody shut your mouth! We need real freedom! This slave-holding society called democracy Where all you can eat, drink and sleep and no mercy You gotta be scared and kiss ass cause there's no help To open your mouth for justice is madness Cheap booze, cheap drugs to make you dumber They put a lot of shit on the shelves so you'll buy it all You fall for them and go to pay where another machine is looking at you You'd like to laugh, but misery make closes your mouth Think about what's good for you, I hope you want to live Do something for yourself, so you're not just a machine There's so much you can't see, 'cause you're watched over Well it's time to stand with us and open your mouth wide! _______________________________________________ FRANÇAISE: Ne faire ! Vous ne faites que pleurer parce que vous n'avez pas assez de travail, pas assez de temps, pas assez d'argent Tu acceptes ce qu'ils disent, mais tu dis que c'est de la merde Quand on te montre quelque chose de nouveau, tu nous donnes des coups de pied parce que tu as peur de nous. Tu ferais mieux de te tenir avec nous et de penser, c'est comme ça que tout commence chœur : Ne laisse pas la marée t'emporter Dis ce que tu penses Que personne ne te ferme la bouche ! Nous avons besoin d'une vraie liberté ! Cette société esclavagiste appelée démocratie Où l'on peut manger, boire et dormir sans aucune pitié Il faut avoir peur et lécher les bottes parce qu'il n'y a pas d'aide Il faut ouvrir la bouche pour la justice, c'est de la folie L'alcool bon marché, les drogues bon marché pour te rendre plus stupide Ils mettent beaucoup de merde sur les étagères pour que tu achètes tout Tu tombes dans le panneau et tu vas payer là où une autre machine te regarde Tu voudrais rire, mais la misère te ferme la bouche Pense à ce qui est bon pour toi, j'espère que tu veux vivre Fais quelque chose pour toi, pour ne pas être une simple machine Il y a tant de choses que tu ne peux pas voir, parce qu'on te surveille Il est temps de se joindre à nous et d'ouvrir grand la bouche ! ________________________________________________ ESPAÑOL: ¡No lo permitas! Sólo lloras por no tener suficiente trabajo, ni tiempo, ni dinero Aceptas lo que dicen, pero dices que todo es basura Cuando te enseñamos algo nuevo, nos das patadas porque nos tienes miedo Es mejor que estés con nosotros y pienses, así es como empieza todo coro: Don't let the tide take you down Say what's on your mind ¡Que nadie te cierre la boca! Necesitamos libertad de verdad Esta sociedad esclavista llamada democracia Donde todos pueden comer, beber y dormir sin piedad Tienes que tener miedo y besar culos porque no hay ayuda Abrir la boca por justicia es una locura Bebida barata, drogas baratas para hacerte más tonto Ponen un montón de mierda en los estantes para que lo compres todo Caes en ellas y vas a pagar donde otra máquina te está mirando Te gustaría reír, pero la miseria te cierra la boca Piensa en lo que es bueno para ti, espero que quieras vivir Haz algo por ti, para que no seas sólo una máquina Hay tanto que no puedes ver, porque te vigilan Pues es hora de estar con nosotros y abrir bien la boca
9.
Nem tetszik 02:41
Nem tetszik ez a világ, nem tetszik ez a világ Kell a változás, kell a változás Nem tetszik ez a világ, nem tetszik ez a világ Kell a változás, kell a változás Gyere, tarts velem, fogd meg a kezem Nyisd ki a szemed, emeld fel a fejed Gyere tarts velem, fogd meg a kezem Tapossuk őket szét, tapossuk őket szét A rohadt rendszerét, a rohadt rendszerét Aljas emberek gyilkos tekintetek Nekik ez tökéletes a süllyedő világ Aljas emberek gyilkos tekintetek Tartsunk össze hát, tartsunk össze hát Épül az új világ, épül az új világ Legyen újra remény a bizalom erény Hűség és barátság egy cseppnyi új világ Legyen újra remény a bizalom erény _______________________________________ ENGLISH: I do not like I don't like this world, I don't like this world We need a change, we need a change I don't like this world, I don't like this world Need a change, need a change Come on, come with me, hold my hand Open your eyes, lift your head Let's stomp them apart, stomp them apart Their damn system, their damn system Dirty people, murderous eyes It's perfect for them, the sinking world Mean people, murderous eyes Let's stick together, let's stick together Building a new world, building a new world Let's hope again, trust is a virtue Loyalty and friendship, a drop of a new world Let there be hope again, trust is a virtue ____________________________________________ FRANÇAISE: Je n'aime pas Je n'aime pas ce monde, je n'aime pas ce monde Nous avons besoin d'un changement, nous avons besoin d'un changement Je n'aime pas ce monde, je n'aime pas ce monde J'ai besoin d'un changement, j'ai besoin d'un changement Viens, viens avec moi, tiens ma main Ouvrez les yeux, levez la tête Nous allons les écraser, les écraser Leur foutu système, leur foutu système Des gens sales, des yeux meurtriers C'est parfait pour eux, le monde en train de sombrer Des gens méchants, des yeux meurtriers Restons unis, restons unis Construisons un nouveau monde, construisons un nouveau monde Espérons à nouveau, la confiance est une vertu La loyauté et l'amitié, une goutte d'eau dans un nouveau monde L'espoir renaît, la confiance est une vertu ____________________________________________ ESPAÑOL: No me gusta No me gusta este mundo, no me gusta este mundo Necesitamos un cambio, necesitamos un cambio No me gusta este mundo, no me gusta este mundo Necesitamos un cambio, necesitamos un cambio Vamos, ven conmigo, coge mi mano Abre los ojos, levanta la cabeza Vamos a pisotearlos, a pisotearlos Su maldito sistema, su maldito sistema Gente sucia, ojos asesinos Es perfecto para ellos, el mundo que se hunde Gente sucia, ojos asesinos Permanezcamos juntos, permanezcamos juntos Construyendo un nuevo mundo, construyendo un nuevo mundo Esperemos de nuevo, la confianza es una virtud Lealtad y amistad, una gota de un mundo nuevo Que haya esperanza de nuevo, la confianza es una virtud
10.
Az álmaimat elvenni nem hagyom Lehetsz, te az Isten vagy a Hatalom Az álmaimat elvenni nem hagyom Nem hatnak rám pártok vagy rendszerek Egyházak bűnszövetkezetek Élni akarom az egyenes életet Én irányítom a sorsomat Nem kötök kompromisszumokat Nem kötök hamis alkukat _______________________________ ENGLISH: Independent I won't let anyone take away my dreams you can be a God or Power I won't let anyone take away my dreams. Parties and systems don't affect me Churches and crime syndicates I wanna live a straight life. I control my destiny I won't compromise I won't make false deals. _______________________________ FRANÇAISE : Indépendant Je ne laisserai pas pour m'enlever mes rêves Vous pouvez être Dieu ou le Pouvoir Je ne te laisserai pas m'enlever mes rêves. Je ne suis pas influencé par les partis ou les systèmes. Les églises et les syndicats du crime Je veux vivre une vie honnête J'ai le contrôle de mon destin Je ne ferai pas de compromis Je ne ferai pas de faux marchandages _________________________________ ESPAÑOL: Independiente No dejaré que me arrebaten mis sueños Puedes ser Dios o el Poder No dejaré que me quites mis sueños No me influyen los partidos ni los sistemas Iglesias y sindicatos del crimen Quiero vivir la vida recta Yo controlo mi destino No transigiré No haré falsos tratos
11.
Vajon miért élünk miért fejlesszük testünket, Hogyha háborúikkal kivégeznek bennünket Vajon miért gondolkodjak, miért fejlesszem magamat Hogyha golyófogónak használják az agyamat refr Mondd miért, élünk mond miért élünk Mondd miért, élünk mondd miért élünk Mondd kiért, élünk mondd kiért élünk Mondd kiért, élünk mondd kiért élünk? Azt mondják, mi leszünk a jövő generációja Értünk tettek meg mindent de akkor hol van a hiba Kipusztult állatvilág mérgező a levegő Beton celláinkban élünk szerintük ez a jövő? Saját gyilkos mintáikra formálnak át bennünket Pénzszerzés a legfőbb cél erre használják fejünket Éhező ember milliók, szenvedő beteg gyermekek Gyilkos vallásháborúk ez sem nyomja lelketek MONDD MIÉRT, ÉLÜNK MONDD MIÉRT ÉLÜNK MONDD MIÉRT, ÉLÜNK MONDD MIÉRT ÉLÜNK? MONDD KIÉRT, ÉLÜNK MONDD KIÉRT ÉLÜNK MONDD KIÉRT, ÉLÜNK MONDD KIÉRT? ÉLÜNK?? _______________________________________ ENGLISH: Why Do We Live?! Why do we live, why do we improve our body, If they execute us with their wars I wonder why I should think, why develop myself If they use my brain as a bullet sponge chorus: Tell me why do we live, Tell me why do we live Tell me why do we live, Tell me why do we live Tell me who do we live for, Tell me who do we live for Tell me who do we live for, well are we alive? They say we will be the generation of the future They did everything for us but then where is the mistake Extinct faunas, the air is toxic We live in our concrete cells, do they think this is the future? They shape us into their own killer models Making money is the main purpose they use our heads for Millions of starving people, suffering sick children Murdering religious wars, isn’t it pressing on your souls? chorus: TELL ME WHY DO WE LIVE, TELL ME WHY DO WE LIVE TELL ME WHY DO WE LIVE, TELL ME WHY DO WE LIVE TELL ME WHO DO WE LIVE FOR, TELL ME WHO DO WE LIVE FOR TELL ME WHO DO WE LIVE FOR, WELL ARE WE ALIVE? _______________________________________ FRANÇAISE: Pourquoi Sommes-nous en Vie ?! Pourquoi nous vivons, pourquoi nous développons notre corps, Si avec leurs guerres, nous sommes exécutés Pourquoi devrais-je penser, pourquoi devrais-je m'améliorer ? S'ils utilisent mon cerveau comme un piège à balles chœur : Dis-moi pourquoi nous vivons, Dis-moi pourquoi nous vivons Dis-moi pourquoi nous vivons, Dis-moi pourquoi nous vivons Dis-moi pour qui nous vivons, Dis-moi pour qui nous vivons Dis-moi pour qui nous vivons, sommes-nous vivants ? Ils disent que nous serons la prochaine génération Ils ont tout fait pour nous, mais où est la faute ? La faune a disparu, l'air est toxique. Nous vivons dans nos cellules de béton. Pensent-ils que c'est l'avenir ? Ils nous remodèlent à leur propre image meurtrière. Faire de l'argent est le but principal pour lequel ils utilisent nos têtes. Des millions de personnes affamées, des enfants malades qui souffrent. Guerres de religion meurtrières, qui ne pèsent pas sur votre âme. chœur : DIS-MOI POURQUOI NOUS VIVONS, DIS-MOI POURQUOI NOUS VIVONS DIS-MOI POURQUOI, NOUS VIVONS DIS-MOI POURQUOI NOUS VIVONS ? DIS-MOI POUR QUI NOUS VIVONS, DIS-MOI POUR QUI NOUS VIVONS DIS-MOI POUR QUI NOUS VIVONS, SOMMES-NOUS VIVANTS ? _____________________________________ ESPAÑOL: ¡¿Por Qué Estamos Vivos?! Por qué vivimos Por qué desarrollamos nuestros cuerpos, Si sus guerras nos están matando Por qué debo pensar, por qué debo superarme Si usan mi cerebro como una trampa para balas coro: Dime por qué vivimos, Dime por qué vivimos Dime por qué vivimos, Dime por qué vivimos Dime para quien vivimos, Dime para quien vivimos Dime para quién vivimos, bien estamos vivos Dicen que seremos la próxima generación Lo hicieron todo por nosotros, pero ¿dónde está la culpa? La vida salvaje se ha extinguido, el aire es venenoso... Vivimos en nuestras celdas de hormigón ¿Es éste el futuro que dicen? Nos están moldeando a su imagen asesina... Ganar dinero es el principal objetivo para el que utilizan nuestras cabezas Millones de personas hambrientas, niños enfermos que sufren Guerras religiosas asesinas, eso no pesa en tu alma coro: DIME POR QUÉ VIVIMOS, DIME POR QUÉ VIVIMOS DIME POR QUÉ VIVIMOS, DIME POR QUÉ VIVIMOS DIME PARA QUIEN VIVIMOS, DIME PARA QUIEN VIVIMOS DIME PARA QUIÉN VIVIMOS, BIEN ESTAMOS ¿VIVIMOS?

credits

released March 1, 2002

license

all rights reserved

tags

about

Barackca Budapest, Hungary

The Barackca formed in 1993 in Budapest. Political songs already appeared in their early years alongside with the satirical ones. They self-published a total of 8 albums. They had over 860 concerts in 29 European and 4 Asian countries. In their songs they often criticize capitalism, point out social problems, and they hold racism, National Socialism and every repressive authority unacceptable. ... more

contact / help

Contact Barackca

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Barackca, you may also like: